Gelins-KGK

Gelins-KGK

Gelins-KGK

Bangt Jansson, Gelins-KGK AB, utsedd till årets företagare

Motivering
Kombinationen av det lilla företagets inneboende styrka med dess beredskap för snabbaförändringar, har tillsammans med Bengt Janssons handlingskraft möjliggjort för Gelins-KGKAB att tillvarata de möjligheter som öppnats i såväl låg- som högkonjunktur. Bengt hardärigenom lyckats befästa företagets positioner och skapat en stabil aff ärsverksamhet sommed uthållighet kan möta framtida utmaningar.

Gelins-KGK AB är ett grossistföretag i Skara som startade 1942. Bengt Jansson började sin bana1983 som säljare och blev 1987 VD för företaget, där det förutom Bengt också fi nns två passivadelägare. Som den aktive delägaren i bolaget har Bengt Jansson genom sitt ledarskapframgångsrikt utvecklat företaget till en aff ärsverksamhet som erbjuder ett brett urval avprodukter för industri, fordon och lantbruk. Den produkt som en gång i tiden lade grunden förföretagets existens – luftkompressorn – utgör fortfarande en viktig del i ett sortiment som idagomfattar mer än 2.000 artiklar.

Som entreprenör har Bengt Jansson kraftigt expanderat företaget, vilket inte minst speglas iutvecklingen av bolagets omsättning. Företaget har gått från 2.5 mkr 1987 till inte mindre än 118mkr 2010. Under perioden har bolaget förvärvat två företag – 1994 förvärvades KGK och 2007köptes HDF Maskin.

Kontor, service och lager är placerade i Skara och företaget har återförsäljare från Ystad i södertill Kiruna i norr. Idag har företaget 24 anställda varav nära hälften jobbar med försäljningen.

Under alla de år som Bengt lett företaget har bolaget uppvisat ett positivt ekonomiskt resultatoch det även i tider där många andra företag sett det som en omöjlig uppgift. Kombinationen avdet lilla företagets inneboende styrka med beredskap för snabba förändringar har tillsammansmed Bengts handlingskraft gjort att Gelins-KGK AB kunnat tillvarata de möjligheter som öppnats isåväl låg- som högkonjunktur. Jansson har därmed lyckats befästa företagets positioner ochskapat en stabil aff ärsverksamhet som med uthållighet kan möta framtida utmaningar.

Skara kommun vill med priset Årets Företagare lyfta fram den goda företagarprestation somBengt har utfört och utför i kommunen. Med uppmärksamheten som priset skapar villkommunen också bidra till att stärka entrepenörsandan i kommunen, genom att visa på enpositiv förebild och ett utmärkt föredöme för dem som själva är intresserade av att startaföretag.

Spela videoklipp
Varukorg